over leren2030

Welkom op het Leren2030 platform. Hier krijgt u een overzicht van innovatieve activiteiten van diverse samenwerkingspartijen in de Brainportregio met als uitgangspunt de Roadmap Educatie 2030. Daarin is het vertrekpunt dat het leerproces van de lerende centraal behoort te staan. Leren gebeurt in vele vormen en gedaanten: binnenschools, buitenschools, formeel en informeel, in de wijk en zelfs in de héle stad. Vanaf de geboorte tot diep in de herfst van een mensenleven. Dát maakt deze web-based app zichtbaar. U maakt hier onderdeel van uit. Veel mensen in en rond het onderwijs ontwikkelen vernieuwde projecten. Het Leren2030 platform biedt de mogelijkheid om uw projecten met elkaar te delen. Zo maken we kennisdeling mogelijk en brengen we samen leren in de Brainportregio naar een volgend niveau.

Het gebied waarin u opereert is breed zoals; een leven lang leren, de aanpak van laaggeletterdheid, de leeromgeving van de toekomst, spelend leren en mediawijsheid, Maar het betreft ook de gebieden waarin de harde kant zoals gebouwen en de digitale infrastructuur een fundamentele rol zullen spelen. Verscheidene organisaties binnen de Brainportregio zijn betrokken bij de innovatie van het leren. Vanzelfsprekend zijn dat onderwijsinstellingen, maar ook zorginstellingen, vrijetijdsorganisatie en grote en kleine bedrijven.

U kunt ze hier allemaal zien én ontmoeten. Wij nodigen u uit onderdeel te worden van deze community door een profiel aan te maken en uw projecten te delen. Hieronder introduceren wij met behulp van een kleurenwijzer de vier ontwikkelstadia en een support mogelijkheid.

 • Producten
  Toont projecten die zijn afgerond en staan voor de eindgebruiker, want in leren-2030 draait alles om kennisdelen en kenniscirculatie.
 • Onderzoek
  Projectontwikkelaars zijn bezig met het beantwoorden van de vraag naar haalbaarheid en betaalbaarheid dmv onderzoek. Zij werken in dit stadium aan een concreet plan van aanpak.
 • Support
  Naast de vier ontwikkelstadia is er een mogelijkheid om concrete steun, hulp en/of dienstverlening aan te bieden. Wellicht wilt u dit platform of de bepaalde projecten steunen? Soms met menskracht of wellicht met middelen. Deponeer hier wat uw aanbod is.
 • Innovaties
  de ontwikkeling van het project is nu in gang gezet. De uitvoering is gaande.
 • Ideeën
  Alles begint met een goed idee, maar staat en valt met het vinden van co-creators en crowdfunders Hier krijgt het lanceren van uw idee alle kans!

Door alle partijen is een toekomstvisie geformuleerd. Deze toekomstvisie is vertaald in een kernambitie (dromen). De ambitie luidt: “In het gewenste toekomstscenario voor de Brainport regio worden drie dromen werkelijkheid: ­

1. Ieder individu krijgt de ruimte om zich uniek te ontwikkelen. ­
2. Iedereen krijgt de kans om in zo divers mogelijke settings nieuwe ervaringen op te doen. ­
3. Iedereen levert een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij."

Samen hebben kennisinstellingen afgesproken om deze dromen waar te maken. Samen komen we verder. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de Leren2030 mobiele app ontwikkeld door de Bibliotheek Eindhoven, te dowloaden voor android en iOS. Heeft u feedback dat voor ons platform van belang is? Laat het weten. Alvast hartelijk dank.

ik heb feedback