Looqin! procesgericht kindvolgsysteem.


WAT IS LOOQIN PO?

Steeds meer scholen, in zowel Nederland als België, ontdekken het gemak van het digitale procesgerichte kindvolgsysteem Looqin PO. Met Looqin PO voor groep 1 tot en met 8 kunnen leerkrachten kinderen effectief volgen en begeleiden in hun leer- en groeiproces, zonder het papierwerk. Het digitale programma helpt leerkrachten om groeps- en individuele gegevens van kinderen overzichtelijk te verzamelen en in te zien. Looqin PO inspireert leerkrachten met concrete acties (interventies) die de betrokkenheid van alle kinderen verhogen. De

weergave van de data is eenvoudig en geeft leerkrachten in één oogopslag zicht op alle kinderen! De visie achter dit procesgerichte kindvolgsysteem is dat de gegevens niet zomaar ‘resultaten’ zijn, maar richting geven aan optimaal handelen door leerkrachten in hun groep. Looqin PO helpt leerkrachten om scherper te reflecteren en in te spelen op de behoeften van de kinderen. Looqin PO focust op de professionaliteit en de professionalisering van leerkrachten.

HOE WERKT LOOQIN PO?

Uitgangspunten voor Looqin PO zijn welbevinden en betrokkenheid van kinderen. Dit zijn volgens prof. dr. Ferre Laevers de twee belangrijkste voorwaarden voor leren en dus voor het realiseren van goede opbrengsten. Looqin PO stelt de leerkracht eerst vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling: Hoe gaat het met dit kind? Voelt hij/zij zich goed? Is het kind betrokken? Pas daarna komen de opbrengsten, de prestaties en competenties, aan bod. De volledige ontwikkeling in beeld Voordeel van Looqin PO is dat leerkrachten met één instrument de volledige ontwikkeling van kinderen in beeld kunnen brengen. Looqin zet aan tot nadenken over de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord: welbevinden, betrokkenheid, competenties én prestaties. Eerst de groep, dan het kind

Belangrijk in Looqin PO is dat niet het individuele kind het eerste uitgangspunt vormt, maar de groep. De leerkracht focust eerst op de hele groep (‘spoor 1’) en daarna op het individu (‘spoor 2’). Spoor 1 brengt welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties

van alle kinderen in beeld. Deze groepsgegevens vormen het eerste uitgangspunt voor actie van de leerkracht om de leeromgeving te optimaliseren. Looqin PO heeft een grote database met ‘interventies’: ideeën en acties die leerkrachten helpen om de betrokkenheid

en het welbevinden van kinderen te verhogen. De benadering is dus ‘preventief’; alleen kinderen die na de groepsinterventies het nog nodig hebben, krijgen een diepteanalyse. Meer lezen? bekijk de volledige brochure: http://looqin.nl/blog/brochure/

LOOQIN IN BEELD:

https://www.youtube.com/watch?v=Bc9rKbS76_g (algemeen)

https://www.youtube.com/watch?v=VjnpmotmEFg&feature=youtu.be (spoor1)

https://www.youtube.com/watch?v=iEni_wl43VI&feature=youtu.be (spoor2)

LOOQIN GRATIS UITPROBEREN?

Ga naar www.looqin.nl en maar een gratis account aan.

MEER LOOQIN

Naast Looqin PO is Looqin ook beschikbaar voor de kinderopvang en het voortgezet onderwijs. een doorgaande lijn van 0-18 jaar!

Meer weten? mail naar info@looqin.nl

Berichten

Er zijn nog geen berichten, log in om een reactie achter te laten.