Passend onderwijs zonder thuiszitters


Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 bundelen Ingrado, Gedragswerk, LBBO, LECSO en Ouders & Onderwijs de krachten in een gezamenlijke aanpak van (dreigend) thuiszitten. Hiertoe combineren zij de middelen waarover zij beschikken en de concrete initiatieven die in ontwikkeling of al in uitvoering zijn.

Uitgangspunt is dat de aanpak van (dreigend) thuiszitten nu eerst en vooral vraagt om concrete en zeer praktische projecten en activiteiten die (1) eenvoudig kunnen worden opgepakt door scholen en samenwerkingsverbanden, (2) een concrete werkagenda bevatten zodat duidelijk  is welke stappen gezet gaan worden, (3) uitnodigen om ‘op te staan en te doen’ en (3) gericht zijn op het snel boeken van resultaten.

 

De afgesproken samenwerking maakt het onder meer mogelijk om de netwerken van Ingrado, Gedragswerk, LBBO, Ouders & Onderwijs en LECSO in PO, VO, MBO en de gemeentelijke wereld, te combineren.  Hierdoor wordt toegang verkregen tot gemeenten (Leerplicht en RMC), de beroepsgroep begeleiders in het onderwijs, de samenwerkingsverbanden en scholen (PO, VO en MBO) in het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs en, tot slot, ouders. Dit gezamenlijke netwerk wordt benut om deze concrete aanpakken onder de aandacht te brengen van scholen en samenwerkingsverbanden en hen er toe te bewegen te participeren in een of meerdere projecten of activiteiten.  De vele relaties en leden van de samenwerkende partners worden actief gestimuleerd tot concrete inzet van expertise, gericht op het oplossen van thuiszittersprobleem van samenwerkingsverbanden en scholen. Daarnaast kunnen en willen de samenwerkende partners  scholen en samenwerkingsverbanden bij staan in de uitvoering: van informatieverstrekking tot en met begeleiding. 


Op 17 maart, de dag van de leerplicht, is een landelijke bootcamp georganiseerd. Tijdens deze bootcamp staat allereerst centraal al datgene wat we al weten en kunnen, alles wat nu al een haalbare kaart is om een einde te maken aan het vraagstuk van de thuiszitters. Daarnaast gaat tijdens de bootcamp de landelijke beweging van de LANSbrekers van start: een netwerk van professionals en ouders dat vanaf de volgende dag 'een lans breekt' voor alle thuiszitters.

Berichten

Bart van Kessel03 Mar 2016 op 08 Mar:

Het is nog mogelijk om jezelf aan te melden voor de bootcamp van 17 maart aanstaande. Doe mee met onze groeiende beweging die nu al ruim 200 LANSbrekers telt. Ga voor meer informatie naar www.gedragswerk.nl

Bart van Kessel03 Mar 2016 op 09 Mar:

Een van de steunpilaren van Passend onderwijs zonder thuiszitters is de aandacht voor het menselijke samenspel in complexe of zelfs geëscaleerde situaties rondom de klas. Gedragswerk verzorgt daarover op 31 maart een middagsymposium in Amsterdam. Meer weten en aan boord komen? Ga naar www.gedragswerk.nl (zie het nieuwsbericht) of naar: http://mailer.swphost.com/542284983-c6d8688b18211524.html